Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(20:06 | 28/03/2019)

Thành lập Tổ Giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu gói thầu số 01: TIIG-VIE-W05B Nâng cấp hạ tầng danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng thuộc Dự án nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng và gói thầu số 01: TIIG-VIE-W05A Cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử thuộc Dự án cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2934_QD-UBND.signed.pdf