Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh

(20:08 | 28/03/2019)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện: Vĩnh Thuận, Gò Quao, Châu Thành và U Minh Thượng quản lý.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2692_QD-UBND.signed.pdf