Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

(20:15 | 28/03/2019)

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông (giai đoạn 2).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   86_QD-UBND.signed.pdf