Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh

(20:16 | 28/03/2019)

Điều chỉnh chi tiết một số danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 7) trên địa bàn tỉnh Kiên giang.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   171_QD-UBND.signed.pdf