Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

(20:17 | 28/03/2019)

Thành lập Tổ Giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu thiết bị y tế tại Quyết định số 354/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   172_QD-UBND.signed.pdf