Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

(20:19 | 28/03/2019)

Về việc Quyết định Chủ trương Đầu tư (Công ty TNHH VietNam Quarius Technologies Institutes).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   587_QD-UBND.signed.pdf