Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh

(20:21 | 28/03/2019)

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Giang Thành.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   618_QD-UBND.signed.pdf