Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề án, đề tài khoa học

Xem với cỡ chữAA

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN (15:36 | 05/09/2018)

(14:45 | 05/09/2018)

Thông báo số 423/TB-SKHCN ngày 24/8/2018 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2019.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TBDTDA.rar