Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề án, đề tài khoa học

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

(14:46 | 05/09/2018)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 trên địa bàn các huyện An Minh, Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1943_QD-UBND.signed.pdf