Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề án, đề tài khoa học

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

(14:46 | 05/09/2018)

Phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1955_QD-UBND.signed.pdf