Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề án, đề tài khoa học

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt Đề án "Phát sóng quãng bá kênh chương trình truyền hình Kiên Giang trên vệ tinh Vinasat-1". (do gửi thiếu Đề án nên Văn phòng UBND tỉnh xin gửi lại Quyết định và đính kèm Đề án)

(07:42 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2852_QD-UBNDsigned_201812190917527840.pdf