Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề án, đề tài khoa học

Xem với cỡ chữAA

Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020

(08:08 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2227_DA-UBNDsigned_201810120839226590.pdf