Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn làm việc và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên

(19:04 | 01/07/2020)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên hoạt động tác nghiệp cũng như các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang ban hành công văn hướng dẫn một số nội dung cụ thể khi làm việc và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên. (Xem hướng dẫn cụ thể)

 

 

Ngoài ra, Công thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang hỗ trợ công tác phát ngôn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ: https://kiengiang.gov.vn/Trang/TrangChu.aspx hoặc truy cập tại mục: 

BBT