Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(13:54 | 07/07/2020)

Nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội Tuyên tuyền lưu động của Trung tâm Văn hóa tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh Kiên Giang.


Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận.Ông Tô Duy Chiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: Theo kế hoạch Đội Tuyên truyền Lưu động tỉnh của Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ phối hợp tổ chức phục vụ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở 15 huyện, thành phố. Mới đây, Đội đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Vĩnh Thuận tổ chức một đên văn nghệ chào Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Chương trình là những tiết mục văn nghệ vô cùng sôi nổi ca ngợi Đảng - Bác Hồ kính yêu và hát về quê hương đất nước. Thông qua chương trình nhằm đáp ứng đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân. Qua đó, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua, học tập, lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Về Vĩnh Thuận trong những ngày này, khắp các con đường của huyện đều được tranh trí đẹp mắt với cờ đỏ, băng rôn… tất cả được trang trí rực rỡ như một minh chứng cho một huyện Anh hùng đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân nơi đây đang từng ngày thay đổi sau 5 năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận. Phát huy những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, quân và dân huyện Vĩnh Thuận đã và đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra để xây dựng quê hương Vĩnh Thuận ngày càng giàu mạnh, hòa chung với sự phát triển của đất nước.
 

Thế Hạnh