Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội huyện Giang Thành năm 2020

(10:07 | 13/07/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội huyện Giang Thành năm 2020.

 

Quang cảnh cuộc họp.

 

Cuộc họp nhằm giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phòng, chống người xâm nhập trái phép qua biên giới và các vụ buôn lậu.


Theo đó, kế hoạch thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội huyện Giang Thành năm 2020 tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: Tuyên truyền toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích quy hoạch bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành; tuyên truyền nội dung Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể, bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong danh mục có khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ diện tích quy hoạch 1.103,3 ha tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành; thông tin, tuyên truyền đầy đủ, khách quan, trung thực về vụ án chống người thi hành công vụ tại Đồng Cỏ Bàng xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành; Tuyên truyền phản bác thông tin sai sự thật về huyện Giang Thành; tuyên truyền các nội dung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo thông tin, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc.


Bên cạnh đó, các nội dung sẽ được tuyên truyền trên Đài Phát thanh và truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang và Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tăng cường thời lượng tuyên truyền tiếng Khmer trên sóng phát thanh, truyền hình. Phối hợp với Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Kiên Giang tuyên truyền trên các kênh phát thanh, truyền hình và các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam.  Tổ chức tuyên truyền qua các cuộc hội nghị, tập huấn; tuyên truyền miệng và mạng xã hội và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông tin lưu động... Thời gian tuyên truyền đậm nét trong quý III năm 2020.
 

Hường Nhan