Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Sẽ triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã, thị trấn

(14:52 | 13/07/2020)

Đó là một trong những nội dung mà Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Giồng Riềng vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển TTTT, giai đoạn năm 2020 - 2021.

 

Ông Lâm Văn Sển (bên trái) - Giám đốc Sở TTTT tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin cho UBND huyện Giồng Riềng. 

 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Văn Sển - Giám đốc Sở TTTT cho biết: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển TTTT giữa Sở TTTT và huyện Giồng Riềng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực TTTT. Theo đó, trong thời gian tới Sở TTTT sẽ triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho huyện và các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện chính quyền điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, ông Lâm Văn Sển mong muốn lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Giồng Riềng quan tâm chỉ đạo các ban, ngành và các xã, thị trấn tích cực, chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử gắn với hiện đại hóa nền hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số…


Về nội dung ký kết, Sở TTTT chịu trách nhiệm, hướng dẫn các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Giồng Riềng triển khai thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTTT bao gồm: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; báo chí, truyền thông. Hỗ trợ huyện Giồng Riềng phát triển mạng lưới bưu chính; phát triển hạ tầng viễn thông; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa tỉnh và UBND huyện, UBND các xã, thị trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; quản lý báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền.


Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng cập nhập kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, thị trên địa bàn huyện. Hỗ trợ trang thiết bị có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp không giấy, đường truyền. Hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh mạng, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.


UBND huyện Giồng Riềng chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở TTTT trong triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TTTT tại địa phương. Đảm bảo Phòng VHTT là đơn vị tham mưu chính cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nói chung và xây dựng “Chính quyền điện tử" trên địa bàn huyện. Tăng cường đội ngũ lãnh đạo quản lý cho Phòng VHTT và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao. 


Ngoài ra, Sở TTTT và UBND huyện Giồng Riềng cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động hợp tác: Tổ chức các hội nghị, hội thảo do hai Bên đồng bảo trợ. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về TTTT. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về TTTT tại địa phương.
 

An Di