Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn động tỉnh Kiên Giang lấy ý kiến của nhân dân

(07:33 | 25/08/2017)

Ban biên tập Cổng tỉnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02_HO_SO_THUONG_BINH_DANG_TAI(1)_20170825100805137130.pdf