Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố thông tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang công bố thông tin

(11:34 | 26/04/2017)

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang xin công bố các thông tin theo quy định.

 1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017
2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1. KH SXKD va DT PT nam 2017.pdf  2. Tinh hinh thuc hien sap xep doi moi DN nam 2017.pdf  3. BC che do tien luong tien thuong DN.pdf