Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố thông tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Công văn số 4069/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018

(22:11 | 19/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2317_VP-KTTHsigned_201805100333574930.pdf