Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố thông tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

V/v phê duyệt danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh kiên Giang đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2019

(08:50 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4634_QD_SYTsigned_201812060901347500.pdf