Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lấp, kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó

(13:53 | 01/04/2019)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018).

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của đảng bộ tỉnh được các cấp ủy chuẩn bị khá chu đáo. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ cơ bản đúng thời gian; thực hiện khá tốt quy trình lấy ý kiến của các chủ thể tham gia góp ý đối với tập thể và cá nhân. Các ý kiến góp ý thẳng thắn, chân tình, trên tinh thần xây dựng, làm rõ được nhiều vấn đề, nhất là phong cách, lề lối làm việc, vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành của tập thể và cá nhân. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản phản ánh đúng thực chất. 


Đối với tập thể, cá nhân được cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm đều xây dựng báo cáo giải trình, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra được các biện pháp để có hướng khắc phục. Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng trong năm 2018 đã lãnh đạo thực hiện khá tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so kế hoạch. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được nâng lên, nhất là qua sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Qua đó đã có tác dụng củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng lên nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Số lượng tập thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 là 1.977; số đảng viên đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình là 53.340 đồng chí. Toàn tỉnh có 162 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 596 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 58 hoàn thành nhiệm vụ và 24 không hoàn thành nhiệm vụ. 53.056 đảng viên được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 284 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có 3 đảng viên bị kết luận có biểu hiện suy thoái, 33 đảng viên hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, 55 đảng viên là công chức, viên chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, 193 đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm.  


Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 là hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị nói chung và chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh phải thực sự nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng tập trung rà soát lại nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng của nhiệm kỳ, những nhiệm vụ nào chưa đạt, còn hạn chế thì tập trung lãnh đạo thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tích cực tham mưu lãnh đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp và công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Từng tập thể cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp phải có kế hoạch đề ra biện pháp cụ thể và thời gian để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhất là đối với các tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung theo dõi, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” năm 2018 và đăng ký thực hiện cam kết rèn luyện, phấn đấu theo chuyên đề năm 2019. Cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lấp, kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó. Đồng chí chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy trình, đúng quy định; thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên trong quy hoạch... 


Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018); bằng khen cho 8 tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 
 

Tây Hồ