Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn tuyên truyền 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(14:21 | 03/04/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU, ngày 26-3-2019 về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (NVNUTDHVN).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW, ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động NVNUTDHVN và Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 4-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước. Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện cuộc vận động NVNUTDHVN thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ khó khăn, thách thức, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động…


 Ban Chỉ đạo cuộc vận động NVNUTDHVN cấp tỉnh và các huyện, thành phố phản ánh về quá trình triển khai, kết quả thực hiện và công tác phối hợp trong thực hiện cuộc vận động tại các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổ chức hội thảo, tọa đàm về phát huy trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động. Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động biểu dương và nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động; các hoạt động tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm chất lượng, các chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, “Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu”, chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”... có tác động lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện cuộc vận động.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về bình ổn thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn giám sát thực hiện việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; việc đưa hàng bình ổn giá về vùng sâu, biên giới, hải đảo; tổ chức tọa đàm, hội thảo về phát huy trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động.


Các huyện ủy, thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức (hoặc lồng ghép) các hội nghị thông tin, tuyên truyền, các cuộc tọa đàm, hội thảo, giao ban báo chí về tình hình thực hiện cuộc vận động, về các cơ chế, chính sách, sự kiện quan trọng liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam; bảo vệ, hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thông tin các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tôn vinh sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, của địa phương tiêu biểu. Biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai cuộc vận động. Chỉ đạo phối hợp, tổ chức các hội chợ, triển lãm giới thiệu thành tựu về 10 năm thực hiện cuộc vận động NVNUTDHVN… 
 

Mộng Linh