Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Diễn ra Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(12:46 | 23/05/2019)

Chiều 21-5, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị dự kiến thời gian và nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Thường trực HĐND tỉnh thông qua 4 báo cáo: Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị (YKKN) của cử tri trước Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả giám sát việc giải quyết YKKN của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh; kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh và 1 tờ trình về dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh.

 

UBND tỉnh thông qua 9 báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện kế hoạch đầu tư công; ước thực hiện tài chính - ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết YKKN của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018; phương hướng giải quyết YKKN của cử tri phản ánh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 và 24 tờ trình. Các ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc (HĐND tỉnh) báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và những YKKN của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND và UBND tỉnh. Các cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 13 trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19-7. Để kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật định, đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị, chậm nhất ngày 31-5, UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết YKKN của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 đến Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát và gửi đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri (từ ngày 4 đến 12-6). Chậm nhất ngày 14-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện gửi báo cáo tổng hợp YKKN của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 đến Thường trực HĐND tỉnh; ngày 19-6, Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo tổng hợp YKKN của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; ngày 20-6, Thường trực HĐND tỉnh chuyển báo cáo đến UBND tỉnh để xây dựng phương hướng giải quyết; ngày 21 đến 25-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả giải quyết YKKN của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp chậm nhất ngày 24-6 gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh chuyển sớm đến các ban HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định; từ ngày 26-6 đến 5-7, các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình.

QUỐC TRINH