Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tình hình tháng 5 và chương trình chỉ đạo tháng 6 năm 2019

(09:31 | 10/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   409-bctu_Thinh_T5_Ctr_chi_dao_T6signed_201906030248403150.pdf