Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Về việc kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX

(09:31 | 10/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   154_BC-UBNDsigned_201906030148549900.pdf