Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kết quả khảo sát đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn dân cư

(09:05 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   401-bctu_Ksat_dvien,_hvien_(PL)_201905070838193841 (1).doc  401-bctu_Ksat_dvien,_hvien_(PL)_201905070838193841.doc  401-PL_Ksat_dvien,_hvien_201905070838193840 (1).xls  401-PL_Ksat_dvien,_hvien_201905070838193840.xls