Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

(09:06 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   399-BC-TU_201905040150228210.pdf