Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(17:25 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   167-khtu_Thien_CT_30_BBT_201906100834486730.doc