Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

(16:02 | 03/07/2019)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 16 mở rộng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương phải đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2019 ở mức cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý II, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cho rằng: trong quý II, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và có khả năng đạt và vượt nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ tỉnh như: sản lượng lúa, thu ngân sách, thu hút khách du lịch, xây dựng nông thôn mới….

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt trên 31.500 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 7,08%. Trong mức tăng chung, khu vực nông nghiệp tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,38% và dịch vụ tăng 8,2%.

 

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, ngành giáo dục đã chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ tiêu.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạn ở một số lĩnh vực còn chậm, có mặt sụt giảm. Kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ thấp, đến nay chỉ đạt 29% kế hoạch. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài chính của một số cơ quan đơn vị, địa phương còn lỏng lẻo, chưa tuân thủ đúng theo quy định, gây dư luận không tốt.

 

Để thực hiện tốt chương trình chỉ đạo trong quý III, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương phải đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, lĩnh vực phát triển chậm, đạt thấp so với kế hoạch thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương, tỉnh trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại đơn vị công lập. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung ương 4, gắn với chỉ thị 05; tổ chức kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng và đảng viên để phục vụ cho đại hội. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 35 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, kế hoạch yêu cầu phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiến quyết chống lãnh phí, tiêu cực…

 

 

Dịp này, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư trung ương Đảng về chỉ định ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc sở Nội vụ; ông Nguyễn Công Trận, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Biên; ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc sở Giao thông Vận tải; ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Thanh Nhàn Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên và ông Lê Trung Hồ Bí thư Tỉnh đoàn tham gia làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hương Duy