Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh KG

(14:22 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   221-2019-NQ-HDND_20190805040252520.pdf