Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh KG

(14:23 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   219-2019-NQ-HDND_201908050350096770.pdf