Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục vốn dự phòng đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp bổ sung từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh KG

(14:24 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   218-NQ-HDND_201908050348351120.pdf