Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện Hòn Đất quản lý

(14:24 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   215-NQ-HDND_201908050344088530.pdf