Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện quy định về công tác cán bộ (họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 02-5-2019)

(08:34 | 26/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TU-TB-1779-2019signed_201908200324008140.pdf