Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn về hoạt động của Bộ phận tham mưu, giúp việc cho cấp ủy huyện và đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng ở các sở ban ngành và doah nghiệp cấp tỉnh

(08:30 | 05/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   05-HD-BNCTU_201908200300242830.pdf