Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái ở cán bộ, đảng viên

(11:21 | 20/09/2019)

Sáng qua, 18-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 và 7-11-2019 cho các đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 và 7-11-2019, đồng chí Trần Hoàng Khanh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, toàn tỉnh có 507 đảng viên đủ tiêu chuẩn được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 10 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao đợt này gồm 1 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Thành cho biết, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều địa phương lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.    

 

Các cấp ủy đảng chú trọng củng cố tổ chức, bộ máy gắn tinh giản biên chế, thực hiện khá tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Công tác kết nạp đảng viên, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên chuyển biến, thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào vấn đề bức xúc, dư luận đặt ra, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Tổ chức bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động...

 

Phát biểu tại buổi lễ và hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng là những đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác. Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng phân công, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh, qua đó góp phần cùng đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tinh thần phấn đấu, rèn luyện của các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đã, đang và sẽ là những tấm gương sáng cho các thế hệ hiện nay và mai sau học hỏi, giữ gìn, tôn trọng và noi theo. Đảng bộ tỉnh mong các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng đợt này và tất cả đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy hơn nữa thành tích đạt được, thường xuyên rèn luyện, luôn là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống; tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp chung của Đảng và sự phát triển của tỉnh, vận động người thân và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

 

Về tổng kết chuyên đề công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, cần xác định mục tiêu trong những năm tới là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về nhiệm vụ xây dựng Đảng. Triển khai các giải pháp hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Các tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt tất cả các khâu trong công tác cán bộ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ gắn thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và điều động, luân chuyển cán bộ. Thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú ý về chính trị hiện nay. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp từng loại hình chi bộ. Nâng cao chất lượng kết nạp Đảng, chú trọng phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, đơn vị kinh tế tư nhân. Các ủy các cấp quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng...

TÂY HỒ