Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Chương trình chỉ đạo tháng 10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(08:58 | 10/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   51-ctrtusigned_201910070356166090.pdf