Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX.

(08:46 | 06/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   352_BC-UBNDsigned_201911040421249880.pdf