Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai đoạn 2013-2018

(11:26 | 16/11/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   202_BC-BCDsigned_20191111082602170.pdf