Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

(15:06 | 29/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   64-BC-HDND_201911201056504320.pdf