Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(09:08 | 17/07/2017)

Sáng ngày 17/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp lệ giữa năm 2017). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đã đến tham dự Kỳ họp.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

 

Kỳ họp thứ 4 là Kỳ họp lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh, dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày, bế mạc vào cuối buổi sáng ngày 19/7.
Trong ngày khai mạc, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐĐBQH) tỉnh sẽ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội kháo XIII; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, phương hướng giải quyết kiến nghị trước Kỳ họp thứ 4; Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Thường trực HĐND tỉnh trình Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh và dự kiến Chương trình giám sát 2018; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp.
UBND tỉnh trình 24 tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã; bãi bỏ Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 về vay vốn để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi, bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn; phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và điều chỉnh giảm nguồn vay trả nợ năm 2017; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; phê chuẩn Đề án tái thành lập, xây dựng các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thị xã Hà Tiên giai đoạn 2017-2018; quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; quy định phân cấp nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường; quy định mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Việt - Hàn, huyện Phú Quốc từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020; giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố; thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang.
Ngày 18/7, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận tại tổ và tham gia phiên họp chất vấn tại hội trường.
Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phát biểu giải trình và trả lời chất vấn. Sau đó, Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ phát biểu nhận xét phiên chất vấn và trả lời chất vấn. HĐND tỉnh sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh.
Ngoại trừ phiên họp thảo luận tại tổ, các phiên làm việc của Kỳ họp HĐND tỉnh sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp./.

Đỗ Quyên(TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)