Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2020

(15:41 | 06/01/2020)

Sáng ngày 06-01, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2019.

 

Năm 2019, ngành Tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác Tuyên giáo, trong đó, đã chú trọng nhiệm vụ tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tham mưu kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được đảm bảo thường xuyên; công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nươc, là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, có ý nghĩa quyết định thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, các thế lực thù địch tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Công tác tư tưởng luôn phải trong tư thế “chủ động, nhạy bén, kịp thời”. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản ánh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em nói.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2020; hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử địa phương. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, quan  tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên  giáo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, chú trọng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của tuyên giáo cơ sở; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể trong phong trào thi đua giữa các Ban Tuyên giáo các huyện./.

Mai Hương