Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triễn thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:52 | 20/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   289-2020-NQ-HDND.pdf