Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết 288/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020

(15:39 | 17/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NQ bien che-20200217-1533.pdf