Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)

(15:01 | 20/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   297-NQ-HDND.pdf