Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

(15:17 | 25/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   chuong trinh Tinh uy-20200225-1444.pdf