Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:02 | 28/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   285-2020-NQ-HDND.pdf