Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(11:10 | 28/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   296-NQ-HDND.pdf