Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Thực hiện giám sát năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(14:30 | 02/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   10-KH-HDND.pdf