Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 491-BC/TU ngày 02/03/2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang, báo cáo tình hình tháng 02 và chương trình chỉ đạo tháng 03-2020

(23:39 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   491-BC-TU.pdf